social twitter box blueOp H2O-Online worden toegepast wetenschappelijke vakartikelen gepubliceerd. In maandblad H2O vindt u elke maand een prettig leesbare selectie van deze publicaties, artikelen over actuele en maatschappelijk relevante waterthema’s en praktische informatie van en voor de watersector. 

Invloed van beekbegeleidende bomen op de ecologische kwaliteit van Noord-Brabantse beken

Monitoringsdata van Brabantse beken laat zien dat bomen belangrijk zijn voor het halen van ecologische doelen. Macrofauna profiteert vooral via de door bomen gegenereerde substraatdifferentiatie. Het toepassen van beschaduwing brengt voor de waterschappen wel grote uitdagingen met zich mee.
Ralf Verdonschot (Alterra Wageningen UR), Bart Brugmans (waterschap Aa en Maas), Mark Scheepens (waterschap De Dommel), Daniël Coenen (waterschap Brabantse Delta), Piet Verdonschot (Alterra Wageningen UR, Universiteit van Amsterdam)
Lees verder

Evaluatie van de ecologische effectiviteit van de houtconstructies in de Snelle loop

HIn de Snelle Loop zijn in 2012 verschillende typen houtconstructies aangebracht. Het hout blijkt effect te hebben op de levensgemeenschap, maar grote jaarlijkse verschillen lieten zien dat met name effecten op een groter schaalniveau een sturende rol spelen.
Ralf Verdonschot (Alterra Wageningen UR), Bart Brugmans (Waterschap Aa en Maas), Mieke Moeleker (AQUON, Waterschap Aa en Maas), Piet Verdonschot (Alterra Wageningen UR, Universiteit van Amsterdam)
Lees verder

De waarde van klantonderzoek: een studie naar de betalingsbereidheid van drinkwaterklanten

Het wordt steeds duidelijker dat de wensen, zorgen en verwachtingen van drinkwaterklanten sterk verschillen en dat ’de drinkwaterklant‘ niet bestaat. De vraag was nu of klanten ook bereid zijn om voor gewenste verbeteringen de portemonnee te trekken. Dit betalingsbereidheidsonderzoek laat zien dat klanten veelal een nóg hogere kwaliteit prefereren boven een korting op hun rekening.
Stijn Brouwer, Rosa Sjerps (KWR Watercycle Research Institute), Rian Kloosterman, Carolien Koopman (Vitens)
Lees verder

Samenwerking in de praktijk – Regionale opgave wateroverlast opgelost met rioleringsmaatregelen

De integrale aanpak van wateroverlast op bedrijventerrein Jagtlust in Sassenheim is een goed voorbeeld van wat de samenwerking tussen gemeente en waterschap aan kostenbesparing kan opleveren.
Gareth Gerritse (gemeente Teylingen), Jelle de Lange (Hoogheemraadschap van Rijnland), Jordie Netten (Nelen & Schuurmans)
Lees verder

Waterhergebruik in Wildlands Adventure Zoo Emmen - Hernieuwde sluiting van de waterkringloop

Sinds eind maart 2016 is Wildlands Adventure Zoo Emmen open. Waterleidingmaatschappij Drenthe en WLN hebben waterkringlopen gecreëerd, waarin behalve het afvalwater ook water van verschillende dierenbassins vergaand wordt gezuiverd en hergebruikt.
Simon Dost (Waterleidingmaatschappij Drenthe), Marcel Boorsma (WLN)
Lees verder

Proef met zelfvoorzienende zoetwaterberging op Texel

In 2012 startte de provincie Noord-Holland de proef Zelfvoorzienende zoetwaterberging op Texel. Eind december 2015 is de proef succesvol afgerond. Resultaat: een schat aan kennis en nieuwe inzichten oveArjen Oord (Acacia Water), Wendalin Kolkman (Antea Group), Jochiem Hendriksen en Rowena Kuijper (Provincie Noord-Holland). Lees verder

Organisatiecultuur essentieel voor goed assetmanagement

Ervaringen in andere sectoren laten zien dat voor goed assetmanagement, factoren die raken aan de organisatiecultuur minstens net zo belangrijk, zo niet nóg belangrijker, zijn dan data en ICT-tools. Samenwerking buiten de eigen organisatie kan dit versterken.
FChris Büscher, Jos Frijns (KWR Watercycle Research Institute), Jelle Roorda (Vewin/Evides)
Lees verder

Floodfighting in Almere: onderzoeksresultaten hydraulisch functioneren wadi’s en doorlatende verharding

Veel waterschappen en gemeenten vragen zich af of de regenwatervoorzieningen die de laatste decennia op veel plaatsen zijn aangelegd, op lange termijn goed functioneren en of de implementatie kosteneffectief is. Onderzoek in Almere leert dat deze voorzieningen bij goed ontwerp, aanleg en beheer een goede bijdrage kunnen leveren aan het vasthouden, bergen en afvoeren van regenwater.
Floris Boogaard (Tauw, Hanzehogeschool Groningen, TU Delft), Klaas Feringa, Arjo Hof (gemeente Almere), Jeroen Kluck (Hogeschool van Amsterdam)
Lees verder

Meer artikelen

H2O juni-juli 2016 cover

Maandblad H2O is er voor alle waterprofessionals van Nederland. Klik op de cover voor een preview of neem meteen een abonnement .

 

In de H2O van juni/ juli 2016 onder andere:

ZUINIG MET WATER: HOE INTERESSANT IS DAT VOOR DE INDUSTRIE?

LIEVE DECLERQ; WAT VERANDERDE TOEN ZIJ KINDEREN KREEG?

BOEREN EN WATERSCHAPPEN SPREKEN EEN ANDERE TAAL

Redactie

 • H2O
  Koningskade 40
  2596 AA Den Haag
 • 070 - 32 22 765

Abonnementen

 • H2O
  Koningskade 40
  2596 AA Den Haag
 • 070 - 32 22 765

Commerciële mogelijkheden

 • PSH Media Sales
  Postbus 68
  7000 AB Doetinchem
 • 0314 - 355 834