social twitter box blueOp H2O-Online worden toegepast wetenschappelijke vakartikelen gepubliceerd. In maandblad H2O vindt u elke maand een prettig leesbare selectie van deze publicaties, artikelen over actuele en maatschappelijk relevante waterthema’s en praktische informatie van en voor de watersector. 

Proef met zelfvoorzienende zoetwaterberging op Texel

In 2012 startte de provincie Noord-Holland de proef Zelfvoorzienende zoetwaterberging op Texel. Eind december 2015 is de proef succesvol afgerond. Resultaat: een schat aan kennis en nieuwe inzichten over verdroging, verzilting en de positieve effecten van een zelfvoorzienende zoetwaterberging.
Arjen Oord (Acacia Water), Wendalin Kolkman (Antea Group), Jochiem Hendriksen en Rowena Kuijper (Provincie Noord-Holland)
Lees verder

Organisatiecultuur essentieel voor goed assetmanagement

Ervaringen in andere sectoren laten zien dat voor goed assetmanagement, factoren die raken aan de organisatiecultuur minstens net zo belangrijk, zo niet nóg belangrijker, zijn dan data en ICT-tools. Samenwerking buiten de eigen organisatie kan dit versterken.
FChris Büscher, Jos Frijns (KWR Watercycle Research Institute), Jelle Roorda (Vewin/Evides)
Lees verder

Floodfighting in Almere: onderzoeksresultaten hydraulisch functioneren wadi’s en doorlatende verharding

Veel waterschappen en gemeenten vragen zich af of de regenwatervoorzieningen die de laatste decennia op veel plaatsen zijn aangelegd, op lange termijn goed functioneren en of de implementatie kosteneffectief is. Onderzoek in Almere leert dat deze voorzieningen bij goed ontwerp, aanleg en beheer een goede bijdrage kunnen leveren aan het vasthouden, bergen en afvoeren van regenwater.
Floris Boogaard (Tauw, Hanzehogeschool Groningen, TU Delft), Klaas Feringa, Arjo Hof (gemeente Almere), Jeroen Kluck (Hogeschool van Amsterdam)
Lees verder

Struviet: hoofdpijndossier of succesverhaal?

Struviet: heeft het de toekomst of is het een hoge kostenpost? Het antwoord is vaak afhankelijk van de persoon waaraan je het vraagt. In dit artikel gaan de auteurs in op de mogelijkheden van struvietbestrijding in samenhang met een eventuele struvietterugwinning en deelstroombehandeling voor stikstof.
Ruben Meulenkamp, Annette Buunen-van Bergen (Sweco)
Lees verder

Zandverwijdering op rioolwaterzuiveringsinstallaties; meer aandacht nodig?

Zandverwijdering krijgt op rioolwaterzuiveringsinstallaties mogelijk niet de aandacht die het verdient. De hoge kosten die gemoeid zijn met de slibeindverwerking zijn aanleiding geweest om het aspect zandverwijdering nader te onderzoeken.
Victor Claessen, Peter van Dijk (waterschap De Dommel), Anna Veldhoen (Witteveen+Bos)
Lees verder

Watercirculatie oplossing voor zuurstoftekort stedelijk water?

Het effect van watercirculatie op zuurstofconcentraties in het water is onvoldoende bekend. Daarom heeft RPS vorig jaar zomer met intensieve veldmetingen de zuurstofconcentraties op de route in het circulatiesysteem in beeld gebracht.
Arnold Osté (RPS advies- en ingenieursbureau), Hilde Ketelaar en Hella Pomarius (waterschap Rivierenland)
Lees verder

Procesoptimalisatie leidt tot zeer lage fosfaatconcentraties in het effluent van een conventioneel actiefslibsysteem

Waterschap De Dommel zocht naar een alternatief om fosfaat te verwijderen uit slib, met minimaal een gelijke effectiviteit tegen lagere investeringskosten. Dit alternatief is gevonden in de vorm van een aanpassing van de beluchtingsregeling in combinatie met het doseren van een aluminiumoplossing in het actiefslibsysteem.
Mark Janssen (waterschap De Dommel)
Lees verder

Mogelijkheden voor arseenverwijdering uit drinkwater: state of the art

Er worden steeds meer technieken ontwikkeld om arseen uit drinkwater te verwijderen. Welke techniek het meest geschikt is, hangt echter af van lokale technische en socio-economische omstandigheden.
Arslan Ahmad en Roberta Hofman-Caris (KWR Watercycle Research Institute)
Lees verder

Meer artikelen

cover h2o mei 16

Maandblad H2O is er voor alle waterprofessionals van Nederland. Klik op de cover voor een preview of neem meteen een abonnement .

 

In de H2O van mei 2016 onder andere:

ALLE WATER = ENERGIE: HET COMPLETE OVERZICHT VAN NIEUWE BRONNEN

ECHT WAAR! WATER WERELDWIJD EEN BRANDHAARD

STEEDS MEER DATA! WAT DEEL JE WEL EN WAT NIET MET BURGERS?

Redactie

 • H2O
  Koningskade 40
  2596 AA Den Haag
 • 070 - 32 22 765

Abonnementen

 • H2O
  Koningskade 40
  2596 AA Den Haag
 • 070 - 32 22 765

Commerciële mogelijkheden

 • PSH Media Sales
  Postbus 68
  7000 AB Doetinchem
 • 0314 - 355 834