social twitter box blueOp H2O-Online worden toegepast wetenschappelijke vakartikelen gepubliceerd. In maandblad H2O vindt u elke maand een prettig leesbare selectie van deze publicaties, artikelen over actuele en maatschappelijk relevante waterthema’s en praktische informatie van en voor de watersector. 

Struviet: hoofdpijndossier of succesverhaal?

Struviet: heeft het de toekomst of is het een hoge kostenpost? Het antwoord is vaak afhankelijk van de persoon waaraan je het vraagt. In dit artikel gaan de auteurs in op de mogelijkheden van struvietbestrijding in samenhang met een eventuele struvietterugwinning en deelstroombehandeling voor stikstof.
Ruben Meulenkamp, Annette Buunen-van Bergen (Sweco)
Lees verder

Zandverwijdering op rioolwaterzuiveringsinstallaties; meer aandacht nodig?

Zandverwijdering krijgt op rioolwaterzuiveringsinstallaties mogelijk niet de aandacht die het verdient. De hoge kosten die gemoeid zijn met de slibeindverwerking zijn aanleiding geweest om het aspect zandverwijdering nader te onderzoeken.
Victor Claessen, Peter van Dijk (waterschap De Dommel), Anna Veldhoen (Witteveen+Bos)
Lees verder

Watercirculatie oplossing voor zuurstoftekort stedelijk water?

Het effect van watercirculatie op zuurstofconcentraties in het water is onvoldoende bekend. Daarom heeft RPS vorig jaar zomer met intensieve veldmetingen de zuurstofconcentraties op de route in het circulatiesysteem in beeld gebracht.
Arnold Osté (RPS advies- en ingenieursbureau), Hilde Ketelaar en Hella Pomarius (waterschap Rivierenland)
Lees verder

Procesoptimalisatie leidt tot zeer lage fosfaatconcentraties in het effluent van een conventioneel actiefslibsysteem

Waterschap De Dommel zocht naar een alternatief om fosfaat te verwijderen uit slib, met minimaal een gelijke effectiviteit tegen lagere investeringskosten. Dit alternatief is gevonden in de vorm van een aanpassing van de beluchtingsregeling in combinatie met het doseren van een aluminiumoplossing in het actiefslibsysteem.
Mark Janssen (waterschap De Dommel)
Lees verder

Mogelijkheden voor arseenverwijdering uit drinkwater: state of the art

Er worden steeds meer technieken ontwikkeld om arseen uit drinkwater te verwijderen. Welke techniek het meest geschikt is, hangt echter af van lokale technische en socio-economische omstandigheden.
Arslan Ahmad en Roberta Hofman-Caris (KWR Watercycle Research Institute)
Lees verder

Laseraltimetrie veelbelovend voor meten waterbodemhoogte in sloten

Er is behoefte aan een meetmethode van de waterbodemhoogte die nauwkeurig, arbeidsextensief en gebiedsdekkend is. De techniek is er voor mariene doeleinden, maar werkt deze ook voor smalle en ondiepe sloten in veenweide- of kleigebieden? Waternet heeft in 2015 een pilot laten uitvoeren.
Edwin ter Hennepe, Leo Harren en René van der Velden (Waternet), Roger de Crook (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden), David Batlle Vazquez (Universiteit van Amsterdam)
Lees verder

Waterdatamining – de eerste ervaringen uit de drinkwaterpraktijk

Een inventarisatie van assetmanagement-kennisvragen, een literatuurstudie naar datamining en de eerste praktijkervaringen uit twee pilotprojecten vormen voor drinkwaterbedrijven een eerste, voorzichtige stap richting een datagedreven bedrijfsvoering. Drinkwaterbedrijven kunnen de verzamelde kennis inzetten om hun operationele processen (bijvoorbeeld assetmanagement) te verbeteren.
Dirk Vries, Erwin Vonk (KWR Watercycle Research Institute), Johan van Erp (Brabant Water), Roel Diemel (Brabant Water), Wybren de Jong (Vitens)
Lees verder

Samen voor een goede waterkwaliteit in de Utrechtse gemeenten

Winnet, het regionale waterinnovatienetwerk van hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en 14 Utrechtse gemeenten, beschouwt de oppervlaktewaterkwaliteit in het stedelijk gebied als integraal onderdeel van de waterketen en ziet waterkwaliteit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Een gezamenlijke aanpak moet ervoor zorgen dat in 2027 al het water minimaal aan het streefbeeld ‘zichtbaar’ voldoet.
Bas Spanjers (hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden), Erwin Rebergen (gemeente Utrecht), Laurens van Miltenburg (gemeente Nieuwegein), Pim de Kwaadsteniet (Tauw), Carolien Wegstapel (Tauw)
Lees verder

Meer artikelen

H2O april 2016 cover

Maandblad H2O is er voor alle waterprofessionals van Nederland. Klik op de cover voor een preview of neem meteen een abonnement .

 

In de H2O van april 2016 onder andere:

ONDERZOEK H2O: HOE BLIJ BEN JE MET JE WERK?

LEVENSLANG LEREN: WAAR KUN JE TERECHT?

TALENTENJACHT: HOE BEDRIJVEN HET AANPAKKEN

DRIJVEND BOUWEN: IS DAT DE OPLOSSING?

PLUS: DIKKE BIJLAGE ‘WATER MATTERS’!

Redactie

 • H2O
  Binckhorstlaan 36, M420
  2516 BE Den Haag
 • 070 - 32 22 765

Abonnementen

 • H2O
  Binckhorstlaan 36, M420
  2516 BE Den Haag
 • 070 - 32 22 765

Commerciële mogelijkheden

 • PSH Media Sales
  Postbus 68
  7000 AB Doetinchem
 • 0314 - 355 834